Tidligere opgaver, udført af Thisted Tømrer & Snedker, i forbindelse med udskiftning af vinduer / døre.