Tidligere opgaver, udført af Thisted Tømrer & Snedker, af fritidshuse og sommerhuse.